• pexels-anamul-rezwan-1145434
  • pexels-guduru-ajay-bhargav-977526

Biz hakda

1

Biz kim

“Qingdao Star Steel Co., Ltd.” ýyllyk ýer ätiýaçlygy 5000000 tonnadan geçýär.Esasy uglerod polat rulony, uglerod polat plastinka we galvanizli polat rulon, galvanizli polat plastinka, PPGI, PPGL we ş.m.

Kompaniýa satuw, gaýtadan işlemek, kesmek, daşamak ýygyndysydyr.Toplumlaýyn kärhanalaryň biri hökmünde dünýä müşderileri üçin bir gezeklik polat satyn alyş hyzmatlaryny bermäge borçlanýarys.Şeýlelik bilen size gysga möhletde we ýokary hilli kepil geçip bileris.

“Qingdao Star Steel Co., Ltd” quality qualityokary hilli önümler, arzan bahalar we ajaýyp aman galmak bilen müşderilere ýokary baha berilýär.
Şeýle hem, win-win ýagdaý düşünjesine eýerýäris, müşderilere ünsi jemleýäris we ygtybarly we ýokary hilli kärhana bolmagyňyza garaşýarys.Islegiňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

4

Reňk bilen örtülen sahypa:

Gyzgyn galvanizli listi we sink-demir garyndysy gyzgyn galvanizli listi, ýerüsti deslapky usul bilen substrat hökmünde, rulon örtügi, bişirmek we sowatmak arkaly bir ýa-da birnäçe gatlak suwuk örtük bilen örtmek arkaly ýasalýar.Poliester, kremniý üýtgedilen poliester, ýokary çydamly poliester, poliwiniliden ftorid, epoksi we ýokary poslama garşy örtük, gurluşyk, ulag, öý enjamlary, gün energiýasy, mebel we ş.m. üçin ulanylýan örtükler esasan gapdal hökmünde ulanylýar. holodilnikleriň gapy plastinkasy we DVD-leriň gabygy, kondisionerler, doňduryjylar we kir ýuwýan maşynlar.

Galvanizli sahypa:

Gyzgyn galvanizli list we erginli galvanizli list ajaýyp öndürijilige, poslama garşylygy, emele gelmegi we örtülmegi öz içine alýan iň oňat kombinasiýa häsiýetine eýedir we esasan gurluşyk, awtoulaglar, metallurgiýa we elektrik enjamlary üçin ulanylýar.Galvanizli list, esasan, üçek, gapy we penjire, rolikli ýapyk gapy we gurluşyk pudagynda asylan skelet, ulag gabygy, şassi, gapy, magistral gapagy, ýag çüýşesi we awtoulag pudagynda berkitme, polat polotno boş we reňkli örtükli substrat ýasamak üçin ulanylýar. metallurgiýa pudagynda we sowadyjy bazada, gabykda, sowadyjy kamerada, aşhana enjamlarynda we elektrik enjamlary pudagynda beýleki böleklerde.

Sowuk rulonly sahypa:

Sowuk sahypada müşderiniň isleglerini kanagatlandyrýan ajaýyp görnüşi we ýerüsti hili we mehaniki emläk görkezijileri bar.Galvanizli substrat, öý enjamlary, turbalar, awtoulag, gurluşyk, emal we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


lnicia una söhbetdeşlik

Da clic en el colaborador que desee que leatienda.

“Nuestro equipo responde en pocos minutos”.